Generalforsamling 19

- Generalforsamlingen den 5. januar 2020 i nr. 11. .- Jens Erik blev valgt som dirigent (klapsalve).

Formandens beretning 

- Kloakering - arbejdet begynder i midt januar på første del i af østervej - dem som ikke hører til Roskildevej. Folk får nærmere besked i  uge 2. Hvis de arbejder hurtigt klarer de ca. 9 meter om dagen.

- Velkommen til nye beboere i nr.. 19 - Mathias og Simone. Mathias og hans mor deltog 

- Vejfest: Alle var glade for vejfesten - klapsalve til arrangørerne.

Regnskab 

Dele af pengene er øremærket til reparation af vej, når der er lavet kloakering.
Regnskabet lød på 51.267 kr. i 18 - er øget til 57.614 kr. på nuværende tidspunkt

Regnskab er godkendt:

Indkomne forslag

- Hemmelig gruppe på Facebook - Emil sætter det op og invitere. Tanken er at folk kan byde ind på forskellige ting, som de ønsker skal ske på østervej.   

   - Suppleant i bestyrelsen

​ 

Valg af medlemmer

Vagn er genvalgt (klapsalve) Emil er valgt ind i stedet for Jacob 

Valg af suppleant: - Mathilde har tidligere ønsket at være suppleant, så hun blev valgt som suppleant, Såfremt hun ikke er interesseret alligevel så melder Jesper sig. (Mathilde var desværre ikke tilstede grundet sygdom)

​Vejfesten:

Samme procedure som sidste år - de samme arrangerer og det bliver holdt i nummer 1 igen.

Snerydning: 

-Der har været travlt i år :-) - ingen sne indtil videre -  stadig 25 kr.. pr. hustand. 

Evt:

-Der bliver undersøgt om muligheden for vejbump i forbindelse med kloakeringsarbejdet - Vagn undersøger hos teknisk forvaltning. 
-Klager over skrald på vejen efter skraldebil - besluttet at man tager billeder af det skrald som er tabt på vejen - bruges til dokumentation for klage.

Næste generalforsamling holdes søndag d. 10. januar i nr. 11 kl. 10.00 2021 - der er morgenmad og kaffe :-)     

Kontakt os/Bestyrelsen

Vagn Madsen (11)

Telefon:  57 61 31 27 

Mail: Ullaernamadsen@mail.dk

Carsten Nielsen (15) Kassemester​​

Telefon: 22 13 01 59

Mail: cnt@dbmail.dk 

Emil Møller (1)

Telefon: 42 50 00 81

Mail: emjannex@gmail.com