Generalforsamling 18

​- Generalforsamlingen den 6. januar 2019 i nr. 11. Deltagere: 1, 1B, 3, 9,11, 13, 15, 19 og 23.- Jens Erik blev valgt som dirigent (klapsalve).

Formandens beretning:- Der er investeret i en hjertestarter.
- Nye beboere på Østervej i nr. 13, velkommen.

- Vejfesten gik i vasken.
- Tak til Martin for snerydningen.

Årets regnskab:- Sidste år stod der kr. 47.291 på kontoen.- Regnskabet ser godt ud, der står således kr. 51.267 på kontoen.

Indkommende forslag:

- Ingen.

Valg af medlemmer (Karsten & Jacob er på valg)- Karsten og Jacob forsætter (klapsalve)

Vejfest:- Nr. 13 vil gerne afholde den.- Festudvalget er Emil, Mathilde og Jesper.

- Der kommer en seddel i postkassen med 4 datoer, som der kan vælges imellem.

Snerydning:​
- Martin forsætter (Martin fik en klapsalve).
- Det koster kr. 25 pr. gang der ryddes.

​Evt.:- Kloakering, det forventes at det sker i juni og juli. Indtil da, så afventer vi på hvad der sker med vejen. Bestyrelsen skal nok give info lige så snart at der er nyt.

- Spejl tages op, når vi ved mere omkring kloakeringen.

- Vagn ringer til kommunen vedr. bommene ved Fælledvej, for at de skal rettes op.

Næste års generalforsamling er søndag den 5. januar i nr. 11. kl. 10.00.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen​

Kontakt os/Bestyrelsen

Vagn Madsen (11)

Telefon:  57 61 31 27 

Mail: Ullaernamadsen@mail.dk

Carsten Nielsen (15) Kassemester​​

Telefon: 22 13 01 59

Mail: cnt@dbmail.dk 

Emil Møller (1)

Telefon: 42 50 00 81

Mail: emjannex@gmail.com