Generalforsamling 17

Generalforsamling - ref. 2017- Generalforsamlingen den 7. januar 2018 i nr. 11. Deltagere: 1, 1B, 5, 9,11, 15 og 19
- Lisbeth blev valgt som dirigent
Formandens beretning:- Der er ikke sket meget på Østervej
- Nyt medlem af bestyrelsen, som er kassemester (Karsten)

- Østervej har skiftet bank, så nu står kontoen som erhverv (dvs. Karsten kan ikke stikke af med pengene)
- Nr. 9 (Mathilde) har ryddet op på den modsatte side, det er blevet pænt (ros)
Årets regnskab:- Sidste år stod der kr. 28.661 på kontoen.- Regnskabet ser godt ud, der står således kr. 47.291 på kontoen.

Indkommende forslag:

- Ingen

Valg af medlemmer (Vagn på valg)- Vagn forsætter

Vejfest:- Den 11. august i nr. 11
- Festudvalget er Ulla, Mathilde og – nok – Britt

Snerydning:​
- Martin forsætter (Martin fik en klapsavle)

Evt.:

- Der har været rotter i nr. 1 (vær OBS på det). Det bliver lavet i uge 2

- Kloakering, tag evt. fat i Jens Olsen (22 67 06 05) for et godt tilbud. Hils ham fra Jacob Steffensen i nr. 19 (så gives der nok lidt rabat), lige nu siger Ringsted kommune at det bliver 2019
- Jacob laver et skriv til ”Købmanden” omkring parkeringen foran huset

- Der købes ikke et nyt telt til udlejning

- Næste år tager vi op om der skal være vejbump på vejen, 2 stk. før og efter svinget ved nr. 9/11

Næste års generalforsamling er søndag den 6. januar i nr. 11. kl. 10.30.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Kontakt os/Bestyrelsen

Vagn Madsen (11)

Telefon:  57 61 31 27 

Mail: Ullaernamadsen@mail.dk

Carsten Nielsen (15) Kassemester​​

Telefon: 22 13 01 59

Mail: cnt@dbmail.dk 

Emil Møller (1)

Telefon: 42 50 00 81

Mail: emjannex@gmail.com