Generalforsamling 16

Generalforsamlingen den 8. januar 2017 i nr. 11.

Deltagere: 1B, 3, 9, 11, 15, 17, 19 og 23

Jacob blev valgt som ordstyre.

Formandens beretning:

·​Tiden går hurtigt

·​Gert (nr. 19) er desværre gået bort, vi kondolere

·​Vejfesten blev afholdt i nr. 3. Hyggeligt, men tilslutningen er ikke stor, mere om det senere

·​Der kommer nye beboere på vejen, nr. 1 pr. 1/3. Vagn byder velkommen

Årets regnskab:Teltet har ikke været lejet ud.Der står kr. +40.000 kr. på kontoen (sidste år var det kr. 34.000)
Alle har betalt kontingent

Indkommende forslag:Bump på vejen. Jacob skriver til kommunen omkring at skraldebilen skal sætte farten ned. Jacob skriver også til posten (avisposten).
Sidste nyt: Firmaet der henter skrald på vejen, har svaret og sagt at de vil kigge på sagen. Sagen er også sendt videre til den lokale afdeling i Ringsted der vil sige det videre.
Vagn sætter et ”barn” op på vejen

Vær OBS på hvor stærkt der køres på Østervej, der er legende børn/dyr med videre, spred budskabet.

Valg af medlem (Britt og Jacob på valg) Jacob forsætter.

Britt stopper efter 12 år, tak for dit gode arbejde.

Karsten (nr. 17) indtræder i bestyrelsen. Karsten træder ind i Britts gamle rolle, som kassemester med videre.

Vejfest: Det er op til beboerne at der afholdes en vejfest
Vejfestudvalget består af:
- Ulla
- Mathilde
- Britt

Vejfestudvalget sætter sig ned og planlægger, datoen er lørdag den 17. juni

Snerydning: Martin fejer vendepladsen, og afregner med bestyrelsen.
Vedr. Roskildevej 136, så bliver der ikke fejet ud for det hus. Martin fejer i denne sæson, og afregner med bestyrelsen.
Den nye bestyrelse finder ud af hvad der skal ske med ejeren af Roskildevej 136.

Kloak/regnvand:
Det skal skilles af så det er 2 forskellige afløb fra hustanden ud til ”hovedvejen” Østervej, seneste i 2019.
Hver hustand må selv kontakte kommunen for mulighederne.

Næste års generalforsamling er søndag den 7. januar i nr. 11. kl. 10.30.

Med venlig hilsen


Bestyrelse

Kontakt os/Bestyrelsen

Vagn Madsen (11)

Telefon:  57 61 31 27 

Mail: Ullaernamadsen@mail.dk

Carsten Nielsen (15) Kassemester​​

Telefon: 22 13 01 59

Mail: cnt@dbmail.dk 

Emil Møller (1)

Telefon: 42 50 00 81

Mail: emjannex@gmail.com