Generalforsamling 15

Generalforsamlingen den 3. januar 2016 i nr. 11. Deltagere: 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19 og 21

Carsten blev valgt som ordstyre.

Formandens beretning:

·​Aldrig har der været så mange til generalforsamlingen, flot ;)

·​Vejfesten er afholdt i nr. 11, hyggeligt!

Årets regnskab: Alle har betalt til tiden omkring kontingent, dejligt!
Teltet har kun været lejet ud 1 gang, spred gerne budskabet. Britt (nr. 3) hjælper gerne med info.
Der står +34.000 kr. på kontoen.

Indkommende forslag: Det er vedtaget at Martin fejer vendepladsen, Martin afregner med bestyrelsen hvert år.

Valg af medlem (Vagn er på valg):Vagn forsætter (som formand) – godt gået!

Snerydning:​
Vedr. Roskildevej 136, så bliver der ikke fejet ud for det hus. Martin fejer i denne sæson, og afregner med bestyrelsen.
Plan A:Bestyrelsen har til opgave at kontakte udlejer for at opkræve kontingent på kr. 500, lykkes det ikke, er der plan B
Plan B: Kommunen kontaktes for at rykke udlejer.
Martin rydder sne, og ejeren af Roskildevej 136 betaler.​

Vejfest: Lørdag den 18. juni, Som udgangspunkt i nr. 3

Evt.:

Parkering Roskildevej 136, det er en udfordring.
Bestyrelsen tager kontakt til ejeren og siger at de skal rette det (der skal laves et opslag).
Bestyrelsen tager også kontakt til husejeren på Roskildevej omkring hækken.
Evt. optegning foran, så folk kan se hvordan folk kan se hvor der skal parkeres.

Opdatering:

Britt har snakket med ejeren af Roskildevej 136, og ejeren sørge for at der bliver lavet P-pladser + parkering forbudt ved fortovet.
Er dette ikke sket seneste den 1/6, så tager bestyrelsen fat på opgaven igen.

Vær OBS på hvor stærkt der køres på Østervej, der er legende børn.

Kloak/regnvand.
Det skal skilles af så det er 2 forskellige afløb fra hustanden ud til ”hovedvejen” Østervej, seneste i 2019.
Hver hustand må selv kontakte kommunen for mulighederne.

Der er blevet lavet en trappe ved motorvejens broen, det er beboerne på Østervej glade for.

Nr. 23 prioriterer at det er privatgrund, der vendes på.
Patrick undersøger, og vender tilbage om 14 dage til bestyrelsen, om det er muligt at holde andre steder.Patrick er begyndt at bakke ned af Østervej. Patrick holder også på privat grund, så Patrick prøver at gøre alle glade.


Næste års generalforsamling er søndag den 8. januar i nr. 11. kl. 10.30.

Med venlig hilsen


Bestyrelsen​

Kontakt os/Bestyrelsen

Vagn Madsen (11)

Telefon:  57 61 31 27 

Mail: Ullaernamadsen@mail.dk

Carsten Nielsen (15) Kassemester​​

Telefon: 22 13 01 59

Mail: cnt@dbmail.dk 

Emil Møller (1)

Telefon: 42 50 00 81

Mail: emjannex@gmail.com