Generalforsamling 14

Generalforsamling - ref. 2014

Generalforsamlingen den 4. januar 2015 i nr. 11. Deltagere: 1B, 3, 5, 11, 15, 17, 19, 21 & 23.

Carsten blev valgt som ordstyre.

Formandens beretning:
- Årets vejfest er blevet afholdt, tak til nr. 1
- Vi skal have en ny beboer i nr. 13, da Tina flytter, tak for godt naboskab ;)
- Ikke så meget mere, da der ikke er sket så meget.

Årets regnskab:Sidste år stod der kr. 21.804 på kontoen.
Regnskabet ser godt ud, der står således kr. 28.661 på kontoen.

Indkommende forslag:- Bestyrelsen har et forslag vedr. nabohjælp.
Gå ind på hjemmesiden www.nabohjælp.dk og tilmeld Jer, jo flere jo bedre. Det vil så også højne chancen for at få et skilt ”Nabo hjælp” som kan komme op for enden af vejen.

Hjemmesiden:Vi forsætter med hjemmesiden – www.oestervej.dk

Valg af medlemmer (Britt og Jacob er på valg) Disse 2 forsætter.

Vejfest:

Bestyrelsen overvejer et års pause, for at få nogle flere idéer på bordet, og at folk støtter op omkring vejfesten.
Generalforsamlingen blev enige om at afholde vejfesten, og dem som har lyst, de deltager.
Lørdag den 20. juni afholdes årets vejfest i nr. 3.

Snerydning:​
Det er gået godt i år ang. vendepladsen.
Martin forsætter i 2015.

Evt.:

- Der bliver lavet en trappe ved motorvejens broen.


- Hele Østervej skal graves op i forbindelsen med at dele kloakvand og regnvand.
Det bliver en mulighed for at vi får nyt asfalt ”uden beregning” da kommunen skal lægges nyt asfalt på igen efter endt arbejde.


- Bilen ud for Roskildevej 136 (den røde), Britt er på opgaven.

- Næste års generalforsamling er søndag den 3. januar i nr. 11.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kontakt os/Bestyrelsen

Vagn Madsen (11)

Telefon:  57 61 31 27 

Mail: Ullaernamadsen@mail.dk

Carsten Nielsen (15) Kassemester​​

Telefon: 22 13 01 59

Mail: cnt@dbmail.dk 

Emil Møller (1)

Telefon: 42 50 00 81

Mail: emjannex@gmail.com