Generalforsamling 13

​Generalforsamlingen den 8. september 2013 i nr. 1. Deltagere: 1, 3, 5, 11, 15, 17, 19, 21 & 23.

Lisbeth blev valgt som ordstyre.

Formandens beretning:

·​Vejfesten blev afholdt igen i år.

·​Teltet havde været lejet ud, men kun 2 gange.

·​Husk at teltet lejes ud for kr. 300.

·​HUSK nu at indbetale årets kontingent, således at I undgår rykkergebyr, husk at sidste frist at det er den 1. august der skal betales. Der var 7 husstande der ikke betalte til tiden, og som havde fået rykkergebyr.

Årets regnskab:
Regnskabet ser godt ud, der står således kr. 21.804 på kontoen.

Formanden:Vagn blev genvalgt som formand for 2 år mere.

Vejfesten:
Hvordan bliver den ”sjovere”, her er forslagene:

·​Musik undervejs var rigtig godt.

·​Skattejagt

·​Trillebørsløb​

·​At alle laver forskellige retter til hinanden

·​Nationalretter

Bestyrelsen siger tak for input, og vender forslagene i foråret og tager den hårde beslutning om hvordan den afholdes.

Snerydning:

Det er gået godt i år ang. vendepladsen.

Ud fra det gule hus ved Roskildevej, så er det på tvang, og derved ingen snerydning.
Britt prøver at få husets ejer til at fjerne sne, men sker det ikke, så tager Martin over (og det betales af fælleskassen).

Martin forsætter ang. snerydningen, og det koster kr. 20 pr. gang der fejes. Aftal selv med Martin.

Under evt.:
Nr. 17 har haft rotter igen. De har dog løst problemet, det er 2 mdr. siden at de har set dem sidst.

Jacob tager nye billeder til hjemmesiden, den hedder www.østervej.dk, hvis der er nye oplysninger til hjemmesiden, så husk at infomere Jacob, enten på jst@danaweb.dkeller kig forbi.

Nr. 19 tager fat i forældrene til diverse børn, og påminder dem om at der er 15 km/t på Østervej.

Generalforsamlingens afholdes den 4. januar 2015 kl. 10.30 i nr. 11.
Vejfesten holdes lørdag den 16. august, og holdes i nr. 1, alle hjælper til at det bliver en god fest (dvs. at vejfesten og generalforsamlingen afholdes hver for sig).

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Kontakt os/Bestyrelsen

Vagn Madsen (11)

Telefon:  57 61 31 27 

Mail: Ullaernamadsen@mail.dk

Carsten Nielsen (15) Kassemester​​

Telefon: 22 13 01 59

Mail: cnt@dbmail.dk 

Emil Møller (1)

Telefon: 42 50 00 81

Mail: emjannex@gmail.com