Generalforsamling 12

​Referat fra generalforsamlingen

Ikke repræsenteret: 1A, 7, 9

Valg af dirigent & referent: Carsten var dirigent og Britt referent

​Formanden: Stille og roligt på Østervej. Kloarken ved Kenneth er lavet, jorden var sunket sammen og der var ikke spor efter rotter.

​Vi har købt nyt telt, da det gamle var blevet utæt i samlingen i toppen.

​Vi har holdt vejfest, der var ikke så mange med, dette kan være fordi vi har rykket datoen, derfor har vi nu fastsat en ny, og den bliver ikke ændret.

​​​Regnskab: Der er ikke noget at tilføje til regnskabet, vi har et flot plus på kontoen næsten 15.000 kr. Alle har betalt kontingent til tiden.

​Vores konto i Den Danske Bank konto: 4955-4955472365

Valg til bestyrelsen: Jacob og Britt fortsætter i bestyrelsen.

Vejfest: Der er vejfest d. 15. juni 2013

Snerydning: Martin rydder sne ved henvendelse til ham. Beboerne på Østervej har været rigtig gode til at rydde sne, så det er dejligt.

Eventuelt:

​Der blev spurgt til om man havde set rotter på Østervej, det har man ikke, men der er et rotteproblem på Søndervej. Men vær obs på dem, det er jo år tiden for dem.

​Efter at vi har fået den nye bro, er der en øget trafik på Østervej. Der blev spurgt til om hvad vi kan gøre ved det, det er især knallerter med unge mennesker der køre her. ​

​Vi blev enige om at lægge en stor sten ved siden af bommen. Jacob spørger Mogens på Fælledvej, om vi må lægge den på hans grund. ​

Den næste generalforsamling er den 7/9 2013 kl. 10.00 hos nr. 1. ​

Kontakt os/Bestyrelsen

Vagn Madsen (11)

Telefon:  57 61 31 27 

Mail: Ullaernamadsen@mail.dk

Carsten Nielsen (15) Kassemester​​

Telefon: 22 13 01 59

Mail: cnt@dbmail.dk 

Emil Møller (1)

Telefon: 42 50 00 81

Mail: emjannex@gmail.com