​Generalforsamling 09

Referat fra Generalforsamlingen

Ikke repræsenteret: nr. 1, 1A, 7, 9, 13 og 15

Valg af dirigent: Jacob

Formanden: beretter om vores vej og om resultatet. Bommen som er blevet sat op ud til Fælledvej har kommunen betalt for. Der er mindre trafik på vejen, dog forefindes der stadig skolevogne og motorcykler/knallerter, men ikke i samme mængde.

Kanterne ved den nylagte asfalt og ved den gamle for den sags skyld, skal støttes af jord/sten eller andet så de ikke knækker af, vil alle venligst sørge for dette.

Vejfesten var igen i år en dejlig begivenhed, som vi glæder os til at gentage igen til næste år. Og det jo som altid d. 2. Lørdag i juni

Regnskab: Flot regnskab, der er en større post på Advokaten, men de penge har været givet godt ud, så det er ok. Ellers ser det fint ud, vi har pt. 6517 kr. i kassen.

Lys på Østervej: Fra nr. 9/11 – 23 er der ikke meget lys! Det prøver vi nu at gøre noget ved, der bliver taget kontakt til kommunen ang. Lyskvaliteten og mangel på samme.

Kørsel på Østervej: KØR LANGSOMT. Sig det til alle der færdes på vejen. Der er i skreven stund ved at blive sat et 15 km. Skilt op ved nr. 1, så vi håber at det hjælper.

Valg til bestyrelsen: Jens-Erik og Kenneth afgår og som tak for hjælpen i den perioden de har siddet i bestyrelsen, fik de overrakt en flaske rødvin hver.

Vagn fra nr. 11 er valgt som ny Formand og Jacob og Britt fortsætter.

​Kontingent: Er stadig på 250,- som skal betales inden den 1. August. Som noget nyt blev det vedtaget at der pålægges 100,- efter 3 dage fra den 1. aug. Hvis der ikke er betalt efter 10 dag fra d. 1. August ryger der 200,- på i gebyr. Der blev snakket om at gøre det til en fast post på ens Netbank, hvis man altså har sådan en.

Det vil hjælpe en selv med at man ikke glemmer det. Så gå ind på jeres Netbank og gør det til en fast post, det vil hjælpe jer selv og Britt.

Kan beboeren ikke betale på det pågældende tidspunkt kan der selvfølgelig aftales en afdragsordning – denne er selvfølgelig fortrolig.

Vi snakker om vi skal forhøje kontingentet for at spare penge op til ny asfalt om x antal år til næste generalforsamling.

Snerydning: Forslaget fra sidste år er ikke blevet overholdt! Hvad skal der til??? Alle skal rydde ud for deres matrikel hver gang det sner. Er man på job når det starter, så må man rydde når man kommer hjem, bliver dette ikke overholdt er det bestyrelsens ansvar at tage kontakt til beboeren.

Vagn har tilbudt at salte/gruse vejen og det siger vi selvfølgelig tusind tak til, dette gøres dog kun hvis der er ryddet på ens matrikel.

Ang. Vendepladsen ud til Fælledvej, så laver vi en turnusordning hvor hver husstand på skift rydder pladsen (fra lygtepælen og 4 mtr. op mod bommen) Denne plan kommer til at stå på hjemmesiden og den kommer også ud på brev. Og vi forventer selvfølgelig at alle rydder når det er deres tur og hvis de ikke kan den uge må de selv sørge for at bytte indbyrdes.

Rotter på Østervej: Observeret af nr. 1 og 3, Martin kontakter kommunen mandag.

Næste Generalforsamling holdes hos nr. 7 - Anne

Kontakt os/Bestyrelsen

Vagn Madsen (11)

Telefon:  57 61 31 27 

Mail: Ullaernamadsen@mail.dk

Carsten Nielsen (15) Kassemester​​

Telefon: 22 13 01 59

Mail: cnt@dbmail.dk 

Emil Møller (1)

Telefon: 42 50 00 81

Mail: emjannex@gmail.com