Generalforsamling 08

Fraværende husstande: 1A , 5 og 13

Det var dejligt at se så mange der var mødt op til mødet, ”gamle” som ”nye” på Østervej.

Formanden lagde ud med at fortælle, hvad der var sket i årets løb på Østervej, samtidig blev​ disse emner selvfølgelig diskuteret.

Der er sat skilte op i hver ende af vejen, med ”uvedkommende kørsel forbudt”, og efter alles mening har det hjulpet meget mere, med hensyn til kørsel af skolevogne.

Der blev ytret ønske om at der kommer et 15 km skilt op i den ende ud i mod Fælledvej (dette sørger Jens Erik for), samt at det 15 km skilt der er ud i mod Roskildevejen blev sat højre op (dette har Martin allerede gjort). Og at man selvfølgelig selv sørger for at køre forsvarligt på vejen samt fortæller det til ens gæster der måtte køre på den.

Vi satte et spejl op i svinget ved udkørslen til Fælledvej i starten af dette år, det er desværre faldet ned og der er et beslag der er knækket, samt at det dugger. Vi blev enige om at forsøge at lave spejlet for at ses om det stadig kunne bruges. Men hvis dette ikke er tilfældet, blev vi enige om at købe et nyt. Jeg ved at Jacob og Martin er i fuld gang med at få det gamle så godt som nyt igen, så vi krydser finger og håber på det bedste ;-)

Fejemaskinen er blevet solgt, så der blev fremlagt priser på en ny håndholdt maskine, men der var ikke stemning for at købe en ny. Vi blev enige om at indhente priser på fejning af sne (undertegnet kigger på sagen) og hvis det ikke lykkes at finde nogen må folk selv sørger for at deres vejstykke bliver ryddet.

Vejens beskaffelse blev også drøftet, kommunen har ikke henvendt sig angående betaling og der har heller ikke været nogle og bore huller i vejen, for at se om vejen har den tykkelse som den skulle være. Der var enighed om at vi venter og ser tiden an om der skulle komme en henvendelse fra kommunen samt at vi selv lapper de huller der måtte opstå hen ad vejen.

Vejfesten blev holdt d.4. august hos Ulla og Vagn og det var rigtig hyggeligt. Men grundet lav tilslutning valgte vi at ændre festen til en anden dato hvor folk har bedre tid. Den næste Vejfest bliver hermed holdt d. 2. lørdag i juni og sådan bliver det også fremover. Vi blev enige om at starte om eftermiddagen med nogle lege, da der jo er kommet en del børn på vejen igen. Samtidig opfordre vi til at folk kommer med ideer til, hvad vi kunne lege og hvad menuen skal stå på. Alle ideer er velkomne!

Kontingentet blev vi enige om ikke at lave om på, dvs. at vi stadig betaler 250,- til den 1. august fremover. Da vi jo som sagt ikke har betalt for dette år endnu, skal dette gøres inden den 1. oktober. Der blev ytret ønske om at man kunne sætte pengene direkte ind på vores konto, så her er kontonummeret på den: Reg.nr. 4955 Konto 4955472365. Jeg vil gerne have at I skriver hvilket husnummer der sætter pengene ind, så er det lidt lettere for mig et finde ud af. Og for dem der ikke ønsker at bruge dette, skal jeg som sagt bare have pengene inden den 1. oktober.

Der blev også holdt valg til bestyrelsen og sådan ser den så ud:

Jens Erik ”Formand”

Britt ”Kassér”

Kenneth ”Bestyrelsesmedlem ”

Jacob ”Bestyrelsesmedlem ”

Karsten ”Revisor”

Vi siger hermed velkommen til Jacob, det er altid rart med lidt nyt blod.

Under Evt. kom der også en hel del på banen:

Bent Olsen som ejer 1.salen i nr. 1 kom med et ønske om fællesantenne, det var der stor stemning for, så Bent sender lige en seddel rundt så han helt nøjagtig ved hvem der vil være med så han kan indhente et tilbud til os.

Parkering af biler på Østervej, kan godt være noget af et problem nogle gange, så vi blev enige om at man parkerer så hensigtsmæssigt som muligt og hvis det er et problem snakker man med vedkomne om det. (Vi er jo voksne mennesker ikke ;-))

Jakob syntes at vi skulle have en hjemmeside på vejen, hvor man kan se hvad der foregår, udlejning af telt, billeder fra Vejfest osv. Det var folk med på, så dette projekt står Jakob for, lige hvornår dette kommer op og stå vides ikke på stående fod, men der arbejdes på sagen , så inden for en måneds tid skulle den være der.

En ting der skal være på denne hjemmeside er en adresseliste med E-mail så vi også kan få fat i hinanden på den måde, jeg sender den med i dette referat og skulle den blive væk er den som sagt på hjemmesiden når den kommer op og køre.

På det sidste møde snakkede vi om at holde et loppemarked på vejen, dette er ikke blevet til noget, og vi blev enige om ikke at gøre mere ved det, men hvis folk har noget de vil af med, kan de jo bruge Hjemmesiden til dette formål, der kommer helt sikkert en lille loppeside der.

Mens alt dette stod på, sørgede Kenneth for god ro og orden og undertegnet stod for referatet.

Referat af Britt

Efterfølgende er der tilføjet Regnskab.

​Så er alle kontigenter blevet indbetalt og de sidste regninger blevet afleveret til mig. Så nu kan jeg fortælle hvordan det ser ud med vores økonomi på Østervej, og det ser slet ikke så dårligt ud, hvis jeg må sige det ;-)

Som det ser ud nu har vi: 7229,67 kr.stående på kontoen.

Vi har ialt haft udgifter fra forrige generalforsamling og til d. 4-10-07: 2484,45 kr.

Og vi har ialt haft indtægter fra forrige generalforsamling og til d. 4-10-07: 4650,33 kr.

Så alt i alt har vi jo fået flere penge ind end vi har brugt og det er ​jo ok.

Jeg skriver lige med det samme at næste indbetaling af kontigent er inden 1. august 2008 og det er stadig 250 kr og ved for sen indbetaling pålægges der et gebyr på 50 kr..

Skrevet af Britt​

Kontakt os/Bestyrelsen

Vagn Madsen (11)

Telefon:  57 61 31 27 

Mail: Ullaernamadsen@mail.dk

Carsten Nielsen (15) Kassemester​​

Telefon: 22 13 01 59

Mail: cnt@dbmail.dk 

Emil Møller (1)

Telefon: 42 50 00 81

Mail: emjannex@gmail.com