Generalforsamling 10

Referat fra Generalforsamlingen

Ikke repræsenteret: nr. 1, 1A, 7, 9, 13, 19 og21

Valg af dirigent: Carsten

Formanden: beretter om opsætning af lygtepæl imellem nr. 15 og 17. Det er uden tvivl en succes, og specielt nu hvor vi går den mørke tid i møde.

Snerydning: Sidste års aftale/plan om at rydde sne har fungeret efter planen, folk har været søde til at hjælpe hinanden med at få ryddet vejen og vendepladsen (fra lygtepælen og 4 mtr. op mod bommen). Så det bliver ” en ommer” ;-)​Alle beboere skal rydde ud for deres matrikel hver gang det sner. Er man på job når det starter, så må man rydde når man kommer hjem.

Ang. Rydning af vendepladsen, så kommer planen til at stå på hjemmesiden og den kommer også ud på brev. Og vi forventer selvfølgelig at alle rydder når det er deres tur og hvis de ikke kan den uge må de selv sørge for at bytte indbyrdes.

Saltning af Østervej, blev vi enige om at man skal spare lidt på saltet. Man kan jo eventuelt lave en blanding af salt og grus. Grunden til dette er at asfalten ikke har så godt af det og så har vi jo også en del firbenet husdyr på vejen, som vil værdsætte at salten blev minimeret.​​

Vejfesten var igen i år en dejlig begivenhed, hvor vi havde lavet lidt om på konceptet, hvad maden angik. Der blev grillet stege og pølser og dertil serveret lækkert salat og brød. Det blev modtaget rigtig godt, så det bliver noget vi glæder os til at gentage igen til næste år. Vejfesten er rykket til 3.lørdag i juni, altså lørdag d. 18. juni 2011.

Regnskab: Flot regnskab, hvor største post var lygtepælen, men med de penge vi samlede ind til denne og efterfølgende kontingent, så er der pt. 3370,27 kr. i kassen.

Kontingent: Som aftalt ved sidste generalforsamling snakkede vi om at sætte kontingentet op, da der inden for en årrække skal lægges et nyt slidlag på den ene halvdel af Østervej. Da dette højst sandsynligt kommer til at koste et pænt stort beløb, blev vi enige om at sætte kontingentet op, så vi på den måde kunne nå at spare nogle penge op, så man ikke får en stor egenbetaling når den tid kommer. Vi blev enige om at fordoble beløbet til 500,- som skal betales inden den 1. August. Der gælder stadig den regel at der pålægges 100,- efter 3 dage fra den 1. aug. Hvis der ikke er betalt efter 10 dag fra d. 1. August ryger der 200,- på i gebyr. Der blev igen snakket om at gøre det til en fast post på ens Netbank, hvis man altså har sådan en. Det vil hjælpe en selv med at man ikke glemmer det. Så gå ind på jeres Netbank og gør det til en fast post, det vil hjælpe jer selv og Britt.

Under eventuelt:

Ny/nye tilflytter på Østervej: Når der flytter nye ind på Østervej, skal de selvfølgelige vide at vores vejlaug eksisterer. Derfor blev vi enige om at Formanden hilser på, med en lille velkomstgave (blomst/vin) og vores vedtægter. Han fortæller samtidig om hjemmesiden og vejfesten.

Kørsel på Østervej: KØR LANGSOMT 15 km. Det er blevet meget bedre, men det er stadig et problem med udefrakommende der har sin daglige gang på Østervej. Her tænker vi på plejepersonale og forældre til dagplejebørn. Så sig det venligst videre til alle der færdes på vejen.

Der er ikke opserveret flere rotter på Østervej siden sidste år, men vær stadig OBS på dem.

I sommeren der er gået på hæld har vi til gengæld været plaget af dræber snegle i forskellige haver på Østervej. Den bedste måde at få udryddet dem på er SALT. Saml dem op i en spand og drys dem med salt, så dør de hurtigt. Vi håber selvfølgelig at vi har fået has på dem, men det ved vi jo først til næste sommer.

Det er blevet observeret at der er rigtig mange der er blevet glade for at gå en tur på vores dejlige lille vej. Det er jo i og for sig ok, men det er ikke så lækkert når de lader deres hunde besørge i vores haver/indkørsler. Vi blev enige om at holde øje med dem der færdes her og måske ad den vej få en ende på det. For at reklamer lidt med at vi ikke ønsker deres hunde hømhøm på vores matrikel, kunne man sætte et skilt op, i dette tilfælde, en hund der s….. og et stort FY. Martins far laver disse og de kan købes for en 50,-. Der vil blive lagt et billede ud på hjemmesiden af hundeskiltet og man kan bestille den hos nr. 3.

Næste Generalforsamling holdes hos nr. 13, d. 11. sept. 2011 kl. 10

Kontakt os/Bestyrelsen

Vagn Madsen (11)

Telefon:  57 61 31 27 

Mail: Ullaernamadsen@mail.dk

Carsten Nielsen (15) Kassemester​​

Telefon: 22 13 01 59

Mail: cnt@dbmail.dk 

Emil Møller (1)

Telefon: 42 50 00 81

Mail: emjannex@gmail.com